Afspraken en protocollen

Schorsing en verwijdering

Op de scholen van Stichting OVO bestaan regels en richtlijnen waar we ons aan houden. Wanneer deze regels overtreden worden, zijn er consequenties. Bij ernstige overtredingen kan er gesproken worden over schorsing of verwijdering. Dit gebeurt altijd volgens het protocol.

Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun uiterste best voor alle leerlingen. Heb je toch een klacht? Dan vragen wij je dit in eerste instantie te bespreken met de betrokken persoon. Lukt dat niet, lees dan via onderstaande knop onze klachtenregeling.

Klachtenregeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als er een vermoeden bestaat van een onveilige situatie buiten school ondernemen wij actie. Dat zijn we wettelijk verplicht en dit voelt als onze verantwoordelijkheid naar onze leerlingen. Via de knop hieronder lees je meer over deze meldcode op de website van de Rijksoverheid.

Meldcode

Melden vermoeden van een misstand

Werknemers, ouders en leerlingen kunnen vermoede of gesignaleerde misstanden dan wel onregelmatigheden melden, zonder benadeling van hun belangen. Dit is vastgelegd in de 'klokkenluidersregeling'.