Afspraken en protocollen

Bestanden

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als er een vermoeden bestaat van een onveilige situatie buiten school ondernemen wij actie. Dat zijn we wettelijk verplicht en dit voelt als onze verantwoordelijkheid naar onze leerlingen. Via de knop hieronder lees je meer over deze meldcode op de website van de Rijksoverheid.

Meldcode