Onze waarden

Open, verbinden en ontwikkelen.

 

Open

Open onderwijs

Bij OVO staan we voor open onderwijs als verdieping van het openbaar onderwijs: iedereen is welkom en gelijke kansen, participatie en inclusiviteit staan centraal. We hebben respect en begrip voor elkaar en we hebben een open en nieuwsgierige houding. Open zijn betekent ook dat je je bij OVO kwetsbaar kunt opstellen, waarbij we kwetsbaarheid zien als een kracht en een teken dat je wilt leren en kunt groeien. Onze scholen creëren hiervoor een veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, we vrij zijn van oordelen, en streven naar een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen.

Verbinden

Verbinding maken met elkaar en de omgeving

We geloven sterk in de kracht van verbinding, zowel binnen als buiten onze scholen. Bij OVO moedigen we het aan om elkaar te ontmoeten. Met de ontmoeting ontstaat uitwisseling van kennis en expertise, en bundelen we onze krachten, werken we samen en ondersteunen we elkaar. Deze verbinding strekt zich uit tot leerlingen, ouders, leraren, externe partners in de wijk, in de stad en in de hele regio. We creëren een inspirerende leergemeenschap waarin scholen, andere schoolbesturen, bedrijven en instellingen samenwerken, blijven ontwikkelen en meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Ontwikkelen

Ontwikkelen en innoveren

OVO staat voor open onderwijs van hoge kwaliteit. Bij OVO is ontwikkelen meer dan alleen het vergaren van kennis; het gaat om groeien als individu en als gemeenschap: samen leren, samen leven. We geven leerlingen, ouders, leraren en andere collega's de ruimte en mogelijkheden om zichzelf te zijn en hun interesses te ontdekken en talenten te ontplooien. We putten kracht uit elkaars ervaringen, we helpen elkaar en leren van elkaar door met elkaar samen te werken, samen te ontwikkelen en te experimenteren. Onze nieuwsgierigheid naar de talenten en mogelijkheden leidt tot innovatieve onderwijsprogramma's. We investeren in doorlopende leerlijnen verrijkt met talentprogramma's die gericht zijn op diverse interesses, zoals gezondheid en voeding, sport, techniek, wetenschap, kunst en cultuur.