Ieder kind moet veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Alleen vanuit een veilige omgeving kan een kind zijn of haar talenten ontdekken en leren toepassen. Als school zorgen we natuurlijk dat de schoolomgeving veilig is. Ook als er een vermoeden is van een onveilige situatie buiten de school, ondernemen wij actie. Dit zijn wij wettelijk verplicht en we voelen dit als onze verantwoordelijkheid naar onze leerlingen.

 

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. De meldcode is er om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.


De Meldcode

De overheid heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden geboden.
U vindt het stappenplan bij de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.


Meldcode bij OVO

Op alle scholen van Stichting OVO is een online cursus aangeboden om nog beter met de meldcode te kunnen werken en er is tijdens een studiedag aandacht besteed aan bewustzijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als een medewerker van Stichting OVO iets signaleert zal hij of zij het stappenplan doorlopen.