Stichting OVO is sinds 1 januari 2017 officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Uit deze ANBI-status vloeit voort dat er een aantal documenten gepubliceerd dient te worden: