“Wie zijn wij, waarom bestaan wij?”                    
De Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (OVO) is een integrale aanbieder voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Gorinchem en de regio. De stichting vormt het bestuur van vier scholen voor het voortgezet onderwijs en tien scholen voor primair onderwijs (met negen locaties). OVO richt zich zoveel mogelijk op de behoeftes en het talent van de individuele leerling in de groep. Vanuit de inspiratie van het openbaar onderwijs streeft de stichting en elk van haar scholen ernaar om de nadruk te leggen op de kansen en mogelijkheden van leerlingen.

De stichting realiseert dit onder meer door de unieke combinatie van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo werken de basisscholen en middelbare scholen in Gorinchem en omgeving samen aan een sterke doorlopende leerlijn tussen het basisonderwijs en  voortgezet onderwijs. Deze samenwerking komt tot uiting in OVO Talentontwikkeling. Goed personeel is daarnaast van kapitaal belang en heeft dus een uitermate hoge prioriteit. Scholen zijn herkenbaar aan en aanspreekbaar op hun werkwijze. OVO realiseert zich dat kwaliteitsbeleid de sleutel vormt tot de toekomst. Een professionele cultuur van doelgericht samenwerken en samen leren is hierbij van groot belang.

Stichting OVO werkt aan openbaar onderwijs, iedereen is welkom om een mooie schooltijd te beleven en tot waardevol lid van de maatschappij op te groeien.

Download hier "Op Koers" het strategisch plan voor 2019-2023.

Download hier de grafische weergave van "Op Koers".