De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Gorinchem en de regio (stichting OVO) is op 29 april 2003 per notariële akte opgericht. Per 1 augustus 2003 zijn de besturen van het Gymnasium Camphusianum en het toenmalige Merewade College (nu Fortes Lyceum, Omnia College en Merewade college) gefuseerd en opgegaan in de stichting.

Een aantal jaar later breidde Stichting OVO uit met een mooi aantal openbare basisscholen. De gemeenteraad van Gorinchem ontbond in mei 2005 de Bestuurscommissie van het Openbaar basisonderwijs in Gorinchem (BOOG) en adviseerde de scholen van BOOG om zich onder te brengen bij Stichting OVO. Dit heeft 1 januari 2007 geleid tot een bestuurlijke fusie van het openbaar basisonderwijs en het openbaar voortgezet onderwijs in Gorinchem. Vanaf deze datum valt dus ook een aantal basisscholen uit Gorinchem onder het bevoegd gezag van Stichting OVO.  Dit betreffen de openbare basisscholen: Anne Frank, De Merwedonk, De Poorter, De Tweemaster, J.P. Waale en de Graaf Reinaldschool.

Vanaf 1 januari 2010 maken eveneens de openbare basisscholen De Merwedeschool en De Driemaster uit Hardinxveld-Giessendam deel uit van Stichting OVO. Een resultaat waar alle betrokkenen erg verheugd over zijn.

Bestuursmodel
In 2013 wijzigde de bestuursvorm van Stichting OVO. We werken niet langer met een directeur-bestuurder en een Algemeen Bestuur, maar met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Een organieke scheiding van bestuur en toezicht. De overgang naar een Raad van Toezicht-model is door de beide gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam in hun vergadering van 31 oktober 2013 goedgekeurd, alsmede de wijziging van de statuten.