Afdrukken

 

De raad van toezicht bestaat uit zeven leden die benoemd worden door de gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De leden houden toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het functioneren van het college van bestuur en op de ontwikkelingen binnen de scholen en de stichting. Dit doen zij vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid en relevante expertise.

Samenstelling raad van toezicht    

  (Her)benoemd   Aftredend
 Dhr. mr. R.G. Degenaar (voorzitter)  1-5-2012 1-5-2020
 Dhr. P.J.J.M. van den Bosch  1-6-2014

 1-6-2022 

 Dhr. R.L.J. de Jong (vicevoorzitter)    1-1-2015  1-1-2023
 Mw. P. Brik-Wolfs (secretaris)  1-1-2015  1-1-2023
 Dhr. M.A.T. van de Laar  1-2-2017  1-2-2021 (herbenoembaar tot 1-2-2025)
 Dhr. A.P. Faro  1-12-2019  1-12-2023 (herbenoembaar tot 1-12-2027) 
Mevr. Ir. M.J. van de Merbel  1-12-2019  1-12-2023 (herbenoembaar tot 1-12-2027)

 

 

Ruud Degenaar: voorzitter

Hoofd- en nevenfuncties Ruud Degenaar

 

Rogier de Jong (vicevoorzitter)

 Hoofd- en nevenfuncties Rogier de Jong

 

Riet Brik: secretaris

Hoofd- en nevenfuncties Riet Brik

  

Peter van den Bosch

Hoofd- en nevenfuncties Peter van den Bosch

  

Machiel van de Laar

Hoofd- en nevenfuncties Machiel van de Laar

 

Arnie Faro

Hoofd- en nevenfuncties Arnie Faro

 

Mariëlle van de Merbel

Hoofd- en nevenfuncties Mariëlle van de Merbel

 

 

Contact

De Raad van Toezicht is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is mw. W. Faas (0183 - 650 470).