De raad van toezicht bestaat uit zeven leden die benoemd worden door de gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. De leden houden toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het functioneren van het college van bestuur en op de ontwikkelingen binnen de scholen en de stichting. Dit doen zij vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid en relevante expertise.

Samenstelling raad van toezicht    

  (Her)benoemd   Aftredend
 Mw. P. Brik-Wolfs (voorzitter)  1-1-2015  1-1-2023
 Dhr. P.J.J.M. van den Bosch  1-6-2014  1-6-2022
 Dhr. R.L.J. de Jong (vicevoorzitter)    1-1-2015  1-1-2023
 Dhr. M.A.T. van de Laar  1-2-2017  1-2-2021 (herbenoembaar tot 1-2-2025)
 Dhr. A.P. Faro  1-10-2019  1-10-2023 (herbenoembaar tot 1-10-2027) 
Mevr. Ir. M.J. van de Merbel  1-10-2019  1-10-2023 (herbenoembaar tot 1-10-2027)

 

 

Riet Brik: voorzitter

 • Studeerde voeding en diëtetiek in Groningen

 • Masteropleiding Facility Management aan de Rijksuniversiteit Groningen

 • Is werkzaam als zelfstandig organisatie adviseur en interim manager, voornamelijk in de gezondheidszorg

 • Is lid van het College van Werkvelddeskundigen van de Opleiding voor Facility Management van de Haagse Hogeschool

 • Werd benoemd op voordracht van de Oudergeleding van de GMR

 • Specifieke deskundigheid: organisatie- en bestuurlijke vraagstukken, leiding geven, PR en marketing, communicatie

Hoofd- en nevenfuncties Riet Brik

 • Brik Advies & Interim, DGA (hoofdfunctie)

 • Haagse Hogeschool, College van Werkvelddeskundigen van de opleiding voor Facility Management – lid (nevenfunctie)

 • Stichting OVO Gorinchem, voorzitter raad van toezicht (nevenfunctie)

 

Rogier de Jong (vicevoorzitter)

 • Studeerde bedrijfskundige informatica in Breda

 • Is ondernemer en eigenaar van Qaboos, een kantoor dat ondernemers helpt te innoveren op gebied van efficiënte werkprocessen

 • Heeft een netwerkformule opgezet waarbij accountants en advieskantoren onder de naam Con4All ondernemers helpen om te ondernemen

 • Was bij één van de grootste automatiseerders in Nederland verantwoordelijk voor de zorg en onderwijsmarkt in Nederland en leverde een leerlingvolgsysteem aan ROC’s

 • Heeft een passie voor de continue verandering van mens en bedrijf

 • Helpt graag mensen en bedrijven die op een vernieuwende en slimme manier een concreet doel willen bereiken

 • Heeft een profiel op linkedIn en nodigt u uit om contact te leggen via: https://www.linkedin.com/in/rljdejong

 • Specifieke deskundigheid: ondernemerschap, organisatie en automatisering

 Hoofd- en nevenfuncties Rogier de Jong

 • Dga Qaboos Holding (hoofdfunctie)

 • Dga Con4All Administratie BV (hoofdfunctie)

 • Qaboos-Con4All Corporate, Eigenaar (hoofdfunctie)

 • Con4All Gorinchem vof, Vennoot (hoofdfunctie)

 • Stichting Vestingdriehoek Vocaal, penningmeester (nevenfunctie)

 • Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht en lid auditcommissie (nevenfunctie)

   

Peter van den Bosch (secretaris)

 • Studeerde fiscaal recht in Leiden

 • Is gepensioneerd belastingadviseur en mediator

 • Werd benoemd op voordracht van de raad van toezicht

 • Specifieke deskundigheid: openbaar bestuur, ondernemerschap en communicatie

Hoofd- en nevenfuncties Peter van den Bosch

 • Stichting J.H. Christiaanse, lid bestuur

 • GBD-Academie, lid raad van advies

 • Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht

  

Machiel van de Laar

 • Is na de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding) als leraar lo aan de slag gegaan in het regulier en speciaal onderwijs in Groningen

 • Studeerde orthopedagogiek aan de universiteit van Utrecht (specialisaties: psychosociale en leerproblemen)

 • Heeft gewerkt als gymleraar, orthopedagoog en (bovenschools) directeur binnen justitie en in het voortgezet speciaal onderwijs

 • Is vanaf 2009 senior adviseur bij KPC Groep, een landelijke onderwijsadvies organisatie waar hij zich voornamelijk bezighoudt met vraagstukken rond onderwijsontwikkelingen, pedagogisch didactische zaken, ouderbetrokkenheid en sociale veiligheid

 • Kenmerken: verbinder, ondernemend, innovatief, gedrevenheid

 • Specifieke deskundigheid: onderwijs en organisatieontwikkeling, onderwijsmanagement, netwerkorganisatie

Hoofd- en nevenfuncties Machiel van de Laar

 • Interim manager onderwijs PlusTalent, Utrecht (hoofdfunctie)

 • Lid hoofdbestuur voetbalvereniging GVV Unitas (nevenfunctie)

 • Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht (nevenfunctie)

 

Arnie Faro

 • Werkt bij Faro Per te en B4U coaching

 • Is naast zijn werk voorzitter van Natuurcentrum Gorinchem

 • Werd benoemd op voordracht van de GMR po/vo

 • Specifieke deskundigheid: verandermanagement, coaching, mediation, facilitair, organisatie en visieontwikkeling

Hoofd- en nevenfuncties Arnie Faro

 • Eigenaar/ondernemer B4Ucoaching/Faro per te (hoofdfunctie)

 • Voorzitter van Natuurcentrum Gorinchem (nevenfunctie)

 • Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht (nevenfunctie)

 

Mariëlle van de Merbel

 • Studeerde Bedrijfsinformatietechnologie aan de universiteit van Twente (afgestudeerd op herontwerpen van bedrijfsprocessen)

 • Heeft als organisatieconsultant gewerkt aan diverse verandertrajecten op het snijvlak van organisatie, processen en IT voornamelijk binnen overheid en financiële dienstverlening

 • Is vanaf 2011 werkzaam in verschillende MT rollen bij de verzekeraar a.s.r.

 • Kenmerken: verbinder, resultaat- en mensgericht

 • Specifieke deskundigheid: verandermanagement, bedrijfsvoering, financiën, it, personeelsbeleid

Hoofd- en nevenfuncties Mariëlle van de Merbel

 • Adjunct directeur inkomensverzekeringen en hoofd a.s.r. Vitality bij a.s.r. verzekeringen, Utrecht (hoofdfunctie)

 • Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht (nevenfunctie)

 

 

Contact

De raad van toezicht is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is mw. W. Faas (0183 - 650 470).