Afdrukken

 Stichting OVO wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit één bestuurder; Op dit moment wordt deze functie bekleed door waarnemend interim bestuurder mevrouw Y.S. Ulenaers. Het college wordt benoemd door de Raad van Toezicht en vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur staan beschreven in de statuten.

Het College van Bestuur is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is mw. W. Faas (0183 - 650 440).