Nieuws basisscholen

22 april vonden de koningsspelen weer plaats. Het weer was ons gunstig gezind en op alle basisscholen werd lekker bewogen in de buitenlucht. Op de J.P. Waale werd gesport met een heel bijzonder doel: een rolstoel voor Rowin.

Sinds dit schooljaar heeft de graaf Reinaldschool en eigen peuterspeelzaal in het gebouw. Dit is een prachtige kans om kinderen een dorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te bieden van 2 tot 12 jaar. De naam van de groep waar de peuters inzitten is: Graaf Jantje. De peuterspeelzaal is een onderdeel van de SKG (Stichting Kindercentra Gorinchem).

Tweemaster verkeersdag

Op 7 april organiseerden de scholen in de binnenstad samen met de gemeente een verkeersdag voor alle leerlingen van De Tweemaster en De Tamboerijn. Met deze verkeersdag willen de scholen samen met de gemeente bijdragen aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen.

Rekendag op Obs Graaf Reinald

Op woensdag 6 april stond de Graaf Reinaldschool de hele ochtend in het teken van rekenen. Aan het begin van de ochtend moest er door de kinderen een “code gekraakt” worden. Dat was nog best een lastige opgave. Daarna gingen alle kinderen verder in hun eigen groep met rekenen.

In alle groepen was er concreet materiaal of moesten kinderen via stappen, sprongen of puzzelen een rekenopgave oplossen. Aan het eind van de ochtend kwam een leerling uit fase 6 (groep 3) tegen de directeur vertellen: “Juf, we hebben vandaag helemaal niet gerekend”. Spelend leren zonder het te weten: hoe mooi kan onderwijs zijn.

Maandag 21 maart vond de officiële opening plaats van de Anne Frankschool als Gezonde School! Het nieuwe vignet prijkt mooi op de gevel.

Als gezonde school hecht obs Anne Frank veel waarde aan beweging. Een goede afwisseling tussen stil zitten en bewegen zorgt ervoor dat een kind zich beter kan concentreren, zich lekker in zijn vel voelt en een goed zelfvertrouwen ontwikkelt.