Nieuws basisscholen

In het kader van de jeugd heeft de toekomst, heeft groep 7/8 van de Anne Frankschool meegedaan aan het vormen van hun visie over de toekomst van Gorinchem 2032.
Aan de hand van zes verschillende dilemma's hebben de leerlingen hun mening gegeven over hoe zij Gorinchem zien in 2032.
Het ging hierbij om de vraagstukken rondom Groei van de stad, Ontgroening en vergrijzing, Duurzaamheid, Binnenstad van Gorinchem, Het belang initiatief van de inwoners van Gorinchem, Bereikbaarheid van de stad.
In vier groepen gingen de leerlingen uiteen. Zij meden de discussie niet wn gaven aan het belangrijk te vinden de jongeren in de stad te houden en het initiatief bij de inwoners zelf te houden. Met het behoud van jongeren in de stad Gorinchem , zien zij een versterking van de economische positie in Gorinchem.
Vanuit deze visievorming is het maken van een maquette van Gorinchem in 2032 een logische volgende stap. Dit gaat dan ook binnenkort gebeuren.
Op de site van GO2032 zijn meerdere visies te lezen en kan iedere inwoner uit Gorinchem zijn eigen visie geven.

In januari heeft de Graaf Reinald een tevredenheidspeiling onder ouders gehouden. De peiling is ingevuld door 65% van de ouders. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Nog vrolijker worden we van het feit, dat onze ouders over de gehele linie heel tevreden zijn met onze school. Daar zijn we trots op!

Democratie op De Poorter

Sinds vorig schooljaar staat democratie hoog op de agenda bij daltonschool de Poorter. Inhoud geven aan het begrip democratie en kinderen leren wat democratie betekent vindt de school belangrijk.

Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om actief mee te denken. Ze leren wat democratie inhoudt doordat ze er op school elke dag mee bezig zijn. Dit gebeurt onder andere in de kinderraad. In deze kinderraad spreekt de directeur van de Poorter, Daan Schneider, met de leerlingen. Dat kan gaan over het vervangen van een schommel, het plaatsen van extra prullenbakken tot zelfs het vernieuwen van een lesmethode of het aanpassen van de schooltijden. Schneider: “Het is elk jaar weer prachtig om te zien hoe de leerlingen -die in de kinderraad willen- campagnevoeren om gekozen te worden” Schneider ziet dat de lessen in democratie ertoe bijdragen dat steeds meer leerlingen zich aanmelden voor de kinderraad.

Mediatoren op de Poorter

Dit schooljaar start de Poorter met mediatoren.

J.P. Waale wandelt voor water

De leerlingen van obs J.P. Waale wandelden 6 kilometer met ieder het gewicht van 6 liter water op hun rug. Een prachtig gezicht al die blauwe rugzakjes, maar het was best zwaar. De leerlingen konden op deze manier ervaren wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. Dat is wel even wat anders dan de kraan opendraaien!

Met deze actie haalden de kinderen bijna 400 euro op voor een schoon drinkwaterproject in Bamenda Kameroen. U leest meer over dit project bij De Stad Gorinchem (klik hier).

Op initiatief van de kinderraad van De Poorter zijn Bert Jan Kollmer en Jan van Veen de afgelopen periode op daltonschool De Poorter geweest voor een bezoek. Zij kregen van leerlingen een presentatie over de school en werden ook door hen rondgeleid. Doel van het bezoek was om het profiel van de Poorter te laten zien. Op de eerste vreedzame daltonschool kom je VER! VER staat voor veilig, eerlijk en rustig. Dit zijn de kernwaarden van de school.