Nieuws basisscholen

Wilde dieren op het schoolplein

Op 2 juni hebben kwamen de groepen 1 en 2 verkleed naar school voor het kleuterfeest. Het thema dit jaar was wilde dieren. Beren, panda's en zelfs een dinosaurus kwamen allerlei spelletjes doen.

Na een gezamenlijke optocht van kleuters en peuters onder leiding van de fanfare, zijn we gestart met allemaal leuke spelletjes op het plein.

OVO tegen pesten

Zo'n tweehonderd leerlingen van vier OVO basisscholen kwamen aan bij de Nieuwe Doelen in bussen en auto's of lopend. Spannend natuurlijk met de klas naar het theater! Op twee scholen hebben de kinderen voorafgaand aan het theaterbezoek een workshop gevolgd over pesten. De voorstelling van vandaag sluit hierbij aan. Theatergezelschap OpusOne speelde het verhaal over de klokkenluider van de Notre Dame.

In januari heeft de Graaf Reinald een tevredenheidspeiling onder ouders gehouden. De peiling is ingevuld door 65% van de ouders. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Nog vrolijker worden we van het feit, dat onze ouders over de gehele linie heel tevreden zijn met onze school. Daar zijn we trots op!

In het kader van de jeugd heeft de toekomst, heeft groep 7/8 van de Anne Frankschool meegedaan aan het vormen van hun visie over de toekomst van Gorinchem 2032.
Aan de hand van zes verschillende dilemma's hebben de leerlingen hun mening gegeven over hoe zij Gorinchem zien in 2032.
Het ging hierbij om de vraagstukken rondom Groei van de stad, Ontgroening en vergrijzing, Duurzaamheid, Binnenstad van Gorinchem, Het belang initiatief van de inwoners van Gorinchem, Bereikbaarheid van de stad.
In vier groepen gingen de leerlingen uiteen. Zij meden de discussie niet wn gaven aan het belangrijk te vinden de jongeren in de stad te houden en het initiatief bij de inwoners zelf te houden. Met het behoud van jongeren in de stad Gorinchem , zien zij een versterking van de economische positie in Gorinchem.
Vanuit deze visievorming is het maken van een maquette van Gorinchem in 2032 een logische volgende stap. Dit gaat dan ook binnenkort gebeuren.
Op de site van GO2032 zijn meerdere visies te lezen en kan iedere inwoner uit Gorinchem zijn eigen visie geven.
J.P. Waale wandelt voor water

De leerlingen van obs J.P. Waale wandelden 6 kilometer met ieder het gewicht van 6 liter water op hun rug. Een prachtig gezicht al die blauwe rugzakjes, maar het was best zwaar. De leerlingen konden op deze manier ervaren wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen. Dat is wel even wat anders dan de kraan opendraaien!

Met deze actie haalden de kinderen bijna 400 euro op voor een schoon drinkwaterproject in Bamenda Kameroen. U leest meer over dit project bij De Stad Gorinchem (klik hier).