Nieuws basisscholen

Herdenking

Leerlingen van de groepen 8 van de drie scholen van de Meander scholengroep zullen bloemen leggen bij het gedenkteken. De leerlingen hebben hun ideeën opgeschreven over het thema ‘Vrijheid geef je door’. Tijdens de herdenking staat dit centraal.

Door de gebeurtenissen rondom de Gorinchemse Joodse Gemeenschap als uitgangspunt te nemen, leren de scholen de leerlingen wat de gevolgen kunnen zijn van onverdraagzaamheid.

Ondernemen op obs J.P. Waale

De groepen 5/6 en 7/8 van de JP Waaleschool in de Lingewijk hebben deze week nog hard gewerkt...
De kinderen hebben geleerd en ervaren hoe het is om een eigen onderneming op te zetten en uit te werken. Begrippen als 'startkapitaal', 'inkomsten & uitgaven', 'onkosten' en 'winst' werden opeens heel concreet.
Na een paar dagen serieus uitdenken en opbouwen werden de ondernemingen geopend voor publiek en kon tegen 'betaling' een bezoek gebracht worden aan o.a. de masseuse, de nagelstyliste, de dierentuin of het restaurant.
Zowel kinderen als ouders waren erg enthousiast!

De partners van IKC Kleurrijk (OBS Merwedeschool, PSZ De Ukkepuk, BSO Merwedeplein, KDV De Kleine Wei en TSO Kidsmixz) gaan na de zomervakantie 2017 opvang bieden aan kinderen van 0-12 jaar van 7.00 uur tot 18.30 uur, met mogelijkheid tot verlengde opvang tot 19.00 uur.

Alle medewerkers van IKC Kleurrijk hebben hetzelfde doel: het bieden van optimale ontwikkelkansen, opvoeding en ontwikkeling tot actieve, ondernemende en betrokken burgers aan kinderen van 0-12 jaar. Dit willen wij bereiken door de kinderen binnen het IKC en daarbuiten onderzoekend en met een ondernemende houding te laten leren, te laten ontdekken wie zij zijn en over welke talenten ze beschikken en deze open te stellen voor anderen.

Centraal hierin staat dat kinderen leren ‘leren’ en de 21ste century skills eigen maken.

We willen dat verschillen van kinderen, hun ondernemende houding en talenten als kans worden gezien om nu en in de toekomst bij te dragen aan de maatschappij.

Het IKC team gaat werken vanuit één gezamenlijke missie “Talenten kleuren kinderen”.

Met ingang van het nieuwe schooljaar vormen openbare basisschool De Merwedonk en Stichting Kinderopvang Gorinchem samen het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘Merweplein’. Het IKC wordt een bruisende voorziening waar onderwijs en kinderopvang nog intenser samenwerken en vanuit één gezamenlijke visie en één doorgaande lijn, samen met ouders, werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

“Ons IKC is voor álle kinderen dé plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen”, aldus Marion de Fijter, directeur van De Merwedonk. “We werken nauw samen met dag- en peuteropvang (voorschool). Ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde.

Ouders zijn vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een dynamisch aanbod van opvang, onderwijs en activiteiten.”

Ton van Deutekom, directeur van obs de Merwedeschool en obs de Driemaster, gaat met pensioen.

Ruim drieënveertig jaar in het onderwijs zitten er bijna op. Donderdag 15 juni werd Van Deutekom (65) de hele dag door in het zonnetje gezet. Overdag nam hij afscheid op de scholen (Driemaster Westwijk, Driemaster Wielwijk en Merwedeschool). Na schooltijd konden (oud)ouders en (oud)leerlingen hem de hand schudden en 's avonds was er een feest voor genodigden. Van hem zelf was dat niet zo nodig. ,"Eigenlijk wilde ik het met stille trom voorbij laten gaan, maar op een gegeven moment hoor je toch dat mensen iets willen doen. Het lastige is dat je de regie moet loslaten, dat is iets wat ik normaal niet doe."