Nieuws basisscholen

De Anne Frankschool deed vrijdag 22 september mee aan de nationale burendag. De leerlingen organiseerden een high tea voor de hele buurt en hadden allerlei hapjes gemaakt. Naast het thee drinken, werd er ook gesport, geknutseld en gespeeld op het schoolplein. Fynes Fitness (ook uit de buurt) organiseerde een bootcamp op het grasveld en iedereen kon zijn (mozaïek)steentje bijdragen aan een gezamenlijk kunstwerk. Het was een gezellige middag om elkaar (weer) eens te ontmoeten.

Herdenking

Leerlingen van de groepen 8 van de drie scholen van de Meander scholengroep zullen bloemen leggen bij het gedenkteken. De leerlingen hebben hun ideeën opgeschreven over het thema ‘Vrijheid geef je door’. Tijdens de herdenking staat dit centraal.

Door de gebeurtenissen rondom de Gorinchemse Joodse Gemeenschap als uitgangspunt te nemen, leren de scholen de leerlingen wat de gevolgen kunnen zijn van onverdraagzaamheid.

Wilde dieren op het schoolplein

Op 2 juni hebben kwamen de groepen 1 en 2 verkleed naar school voor het kleuterfeest. Het thema dit jaar was wilde dieren. Beren, panda's en zelfs een dinosaurus kwamen allerlei spelletjes doen.

Na een gezamenlijke optocht van kleuters en peuters onder leiding van de fanfare, zijn we gestart met allemaal leuke spelletjes op het plein.

Met ingang van het nieuwe schooljaar vormen openbare basisschool De Merwedonk en Stichting Kinderopvang Gorinchem samen het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘Merweplein’. Het IKC wordt een bruisende voorziening waar onderwijs en kinderopvang nog intenser samenwerken en vanuit één gezamenlijke visie en één doorgaande lijn, samen met ouders, werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

“Ons IKC is voor álle kinderen dé plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen”, aldus Marion de Fijter, directeur van De Merwedonk. “We werken nauw samen met dag- en peuteropvang (voorschool). Ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde.

Ouders zijn vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een dynamisch aanbod van opvang, onderwijs en activiteiten.”

OVO tegen pesten

Zo'n tweehonderd leerlingen van vier OVO basisscholen kwamen aan bij de Nieuwe Doelen in bussen en auto's of lopend. Spannend natuurlijk met de klas naar het theater! Op twee scholen hebben de kinderen voorafgaand aan het theaterbezoek een workshop gevolgd over pesten. De voorstelling van vandaag sluit hierbij aan. Theatergezelschap OpusOne speelde het verhaal over de klokkenluider van de Notre Dame.