Nieuws basisscholen

De rijksoverheid heeft besloten dat de basisscholen weer opengaan voor lessen in de klas. Ook de basisscholen van Stichting OVO openen de deuren. Daarom stopt het thuisonderwijs . 

Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat. We vragen ouders om hun kind(eren) thuis te houden als hij/zij: 

  • een snotneus heeft, 
  • coronasymptomen heeft, 
  • en/of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet. 

Op school vragen we kinderen van groep 5 tot en met 8 om een mondkapje te dragen wanneer ze door de school lopen. Tijdens de les mag deze af. Ook het personeel vragen we mondkapjes te dragen als zij door de school lopen. Zo zorgen we samen dat de school zo veilig mogelijk is. 

Uiteraard blijven de basisregels van het RIVM belangrijk: Blijf thuis bij klachten, beperk contact, houd afstand van elkaar en hoest en nies in de elleboog. 

Om contacten te beperken, kunnen scholen werken volgens aangepaste roosters. Iedere school informeert ouders over de school specifieke maatregelen. Veiligheid van leerlingen en medewerkers is en blijft het uitgangspunt. 

We kijken ernaar uit om alle leerlingen weer op de basisscholen te zien!

Voor de middelbare scholen blijft de situatie voorlopig onveranderd.

Op dinsdag 1 december is de eerste paal voor de nieuwe brede school in Hoog Dalem geslagen. De hoofdrol bij deze feestelijke handeling was weggelegd voor kinderen van Stichting Kindercentra Gorinchem, Christelijke basisschool De Regenboog en onze Montessorischool Hoog Dalem. Met een symbolische opblaashamer haalden kinderen elkaar op bij de diverse locaties en renden gezamenlijk naar de bouwlocatie. Ter plaatse mochten de kinderen de eerste paal beschilderen en samen met wethouder Ro van Doesburg het startsein geven voor het slaan van de eerste paal. De planning is dat Brede school Dalemplein eind 2021 in gebruik wordt genomen.

basisschool De Tweemaster begaafdheidsprofielschool

Dinsdag 13 oktober heeft obs De Tweemaster een visitatie gehad door de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Met trots kunnen we zeggen dat De Tweemaster het predicaat voor de komende 4 jaar weer mag dragen.   

Als begaafdheidsprofielschool weet De Tweemaster ieder kind en talent een plek te geven. 

Burgerschapsvorming op school, je hoort er op dit moment veel over. Het is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Je kunt de school zien als mini-samenleving waar leerlingen leren samen te werken, hun mening te geven en samen conflicten op te lossen. Belangrijke vaardigheden voor later.

Op Daltonschool De Poorter werkt het team sinds 2016 met de speerpunten van De Vreedzame School: sociale competentie en burgerschap.

In Hoog Dalem wordt de nieuwe brede school Dalemplein gerealiseerd. De planning is dat deze brede school eind 2021 in gebruik genomen wordt. Vanuit Stichting OVO zal de Montessori basisschool naar dit gebouw verhuizen.

De aannemersselectie is inmiddels gemaakt, een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze brede school. Gemeente Gorinchem stelde het volgende persbericht op:

 

Gemeente kiest aannemers voor brede school in Hoog Dalem