Nieuws basisscholen

Anne Frankschool Gorinchem

Het vrolijk versierde schoolplein van de Anne Frankschool staat vol ouders en kinderen. De leerlingen hebben de afgelopen weken geoefend en staan klaar om trots hun nieuwe schoollied ten gehore te brengen.

In het lied komen de kernwaarden van de school naar voren: samen, trots, eerlijk, respect en Kwaliteit. Bij elke waarde kennen de kinderen een gebaar. Die gebaren zijn straks door de hele school terug te zien.

De Anne Frankschool in Gorinchem bestaat 60 jaar! Dat is reden voor een feestje. Het jubileumjaar werd ingeluid met het nieuwe schoollied. Natuurlijk trots gebracht door de leerlingen en het team, want op de Anne Frank zijn we STERK, wat staat voor: Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit.

 

Met maar 2 leerlingen begon de Montessori in september 2019. Inmiddels hebben we een klas vol! Prachtig om te zien hoe deze leerlingen opbloeien in het montessorionderwijs. Ze leren het zelf te doen, ze leren wat hun rol kan zijn in een groep en wat het betekent ergens verantwoordelijk voor te zijn.
Na de zomervakantie start de Montessori basisschool een nieuw hoofdstuk door een tweede groep in te richten voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5). Zo groeien we samen uit tot een levendige school waar leerlingen samen en individueel kunnen ‘leren denken in mogelijkheden’.

De rijksoverheid heeft besloten dat de basisscholen weer opengaan voor lessen in de klas. Ook de basisscholen van Stichting OVO openen de deuren. Daarom stopt het thuisonderwijs . 

Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat. We vragen ouders om hun kind(eren) thuis te houden als hij/zij: 

  • een snotneus heeft, 
  • coronasymptomen heeft, 
  • en/of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet. 

Op school vragen we kinderen van groep 5 tot en met 8 om een mondkapje te dragen wanneer ze door de school lopen. Tijdens de les mag deze af. Ook het personeel vragen we mondkapjes te dragen als zij door de school lopen. Zo zorgen we samen dat de school zo veilig mogelijk is. 

Uiteraard blijven de basisregels van het RIVM belangrijk: Blijf thuis bij klachten, beperk contact, houd afstand van elkaar en hoest en nies in de elleboog. 

Om contacten te beperken, kunnen scholen werken volgens aangepaste roosters. Iedere school informeert ouders over de school specifieke maatregelen. Veiligheid van leerlingen en medewerkers is en blijft het uitgangspunt. 

We kijken ernaar uit om alle leerlingen weer op de basisscholen te zien!

Voor de middelbare scholen blijft de situatie voorlopig onveranderd.