Nieuws basisscholen

De partners van IKC Kleurrijk (OBS Merwedeschool, PSZ De Ukkepuk, BSO Merwedeplein, KDV De Kleine Wei en TSO Kidsmixz) gaan na de zomervakantie 2017 opvang bieden aan kinderen van 0-12 jaar van 7.00 uur tot 18.30 uur, met mogelijkheid tot verlengde opvang tot 19.00 uur.

Alle medewerkers van IKC Kleurrijk hebben hetzelfde doel: het bieden van optimale ontwikkelkansen, opvoeding en ontwikkeling tot actieve, ondernemende en betrokken burgers aan kinderen van 0-12 jaar. Dit willen wij bereiken door de kinderen binnen het IKC en daarbuiten onderzoekend en met een ondernemende houding te laten leren, te laten ontdekken wie zij zijn en over welke talenten ze beschikken en deze open te stellen voor anderen.

Centraal hierin staat dat kinderen leren ‘leren’ en de 21ste century skills eigen maken.

We willen dat verschillen van kinderen, hun ondernemende houding en talenten als kans worden gezien om nu en in de toekomst bij te dragen aan de maatschappij.

Het IKC team gaat werken vanuit één gezamenlijke missie “Talenten kleuren kinderen”.

Ton van Deutekom, directeur van obs de Merwedeschool en obs de Driemaster, gaat met pensioen.

Ruim drieënveertig jaar in het onderwijs zitten er bijna op. Donderdag 15 juni werd Van Deutekom (65) de hele dag door in het zonnetje gezet. Overdag nam hij afscheid op de scholen (Driemaster Westwijk, Driemaster Wielwijk en Merwedeschool). Na schooltijd konden (oud)ouders en (oud)leerlingen hem de hand schudden en 's avonds was er een feest voor genodigden. Van hem zelf was dat niet zo nodig. ,"Eigenlijk wilde ik het met stille trom voorbij laten gaan, maar op een gegeven moment hoor je toch dat mensen iets willen doen. Het lastige is dat je de regie moet loslaten, dat is iets wat ik normaal niet doe."

Wilde dieren op het schoolplein

Op 2 juni hebben kwamen de groepen 1 en 2 verkleed naar school voor het kleuterfeest. Het thema dit jaar was wilde dieren. Beren, panda's en zelfs een dinosaurus kwamen allerlei spelletjes doen.

Na een gezamenlijke optocht van kleuters en peuters onder leiding van de fanfare, zijn we gestart met allemaal leuke spelletjes op het plein.

Snappet

Vanaf september 2016 werken de leerlingen van beide scholen in Hardinxveld vanaf groep 4 op tablets met het programma 'Snappet'. Snappet wordt momenteel ingezet op de vakgebieden rekenen, taal en lezen. Het werken met de tablets past goed binnen de manier van werken op beide scholen die gericht is op talentontwikkeling. Het programma, met opdrachten die zijn aangepast aan het individu, moet zorgen dat kinderen niet worden over- en onderschat. De school verwacht dat kinderen hierdoor een hoger niveau kunnen bereiken. De makers van Snappet zijn zo zelfverzekerd dat zij de school per leerling een gemiddelde groei van 20 tot 40 procent garanderen. En wat blijkt ………. 90% van de kinderen behaalt deze doelstelling en de overige kinderen komen dicht in de buurt.

OVO tegen pesten

Zo'n tweehonderd leerlingen van vier OVO basisscholen kwamen aan bij de Nieuwe Doelen in bussen en auto's of lopend. Spannend natuurlijk met de klas naar het theater! Op twee scholen hebben de kinderen voorafgaand aan het theaterbezoek een workshop gevolgd over pesten. De voorstelling van vandaag sluit hierbij aan. Theatergezelschap OpusOne speelde het verhaal over de klokkenluider van de Notre Dame.