Nieuws basisscholen

In het kader van ‘de dag van de duurzaamheid’ zijn de kinderen van de Driemaster Westwijk zo enthousiast geraakt met het thema, dat we er in plaats van 1 dag, al weken mee bezig zijn. Wethouder Nederveen heeft onze school een hele ochtend bezocht en ging geïnspireerd naar huis. Onze kinderen hebben de toekomst en dat gevoel kreeg hij mee!

Bericht van gemeente Gorinchem:

Gemeente Gorinchem is in 2020 een brede school rijker. In de wijk Hoog Dalem wordt een nieuwe school gebouwd. Het wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk. Voor ouders en kinderen betekent dit dat zij in de toekomst gebruik kunnen maken van een multifunctioneel gebouw in de wijk met hoogwaardige faciliteiten. De nieuwe school wordt gebouwd nabij de huidige locatie van de Regenboogschool in Hoog Dalem. De schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) zijn de partners die gaan deelnemen in de nieuwe school. Voor ouders is het op deze manier mogelijk te (blijven) kiezen voor Openbaar of Christelijk onderwijs dichtbij huis.

We hebben er met geduld op moeten wachten, maar kunnen nu gaan aftellen. De afronding van de verbouwing aan de Merwedeschool in Boven-Hardinxveld is een feit.

Het opzetten van een moestuin, zorgde voor een realistische context en het ondernemerschap. Onze leerlingen waren hierdoor bezig met de competenties samenwerken, zelfsturing en presenteren. De manier van lesgeven had een positieve bijdrage op de motivatie van de leerlingen, zorgde voor plezier en had een grote betrokkenheid tot gevolg.

Het afgelopen jaar is Talent Ontwikkelen in Partnerschap de koers geweest die de Driemaster heeft bevaren, waarbij ieder kind het ROER in eigen hand heeft. ROER staat voor de kernwaarden: Respectvol, Open, Eerlijk en Rustig. Talent ontwikkelen is wat we voor ogen hebben voor al onze kinderen. Denk daarbij aan de OVO talentenontwikkeling. Tevens willen we vorm geven aan passend onderwijs: ieder kind mag zich op zijn eigen niveau ontwikkelen en beogen we groei op een breed vlak.