Nieuws basisscholen

Herdenken doe je niet alleen, maar samen. Vanuit die gedachte staan elk jaar de leerlingen van de OBS J.P.Waale, OBS Anne Frank en Dalton De Poorter stil bij het Joods Monument op het Melkpad. Dit moment is ter nagedachtenis aan de 70 Gorcumse stadsgenoten die tijdens een razzia in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Het jaar 2018 is het Jaar van Verzet. Tijdens de lessen op school hebben de leerlingen nagedacht over wat dat nou is: verzet? En wat zij gedaan zouden hebben tijdens die oorlog. Zouden zij in verzet zijn gekomen, ondanks alle gevaren die dat met zich meebracht? En komen zij nu in verzet als zij zien dat er mensen worden buitengesloten vanwege hun huidskleur, afkomst of geloof?

Voor de groepen 5 t/m 8 is ons ontdek-uur: !Talent weer gestart! Kinderen konden de eerste periode kiezen uit koken, bewegen en samenwerken, schilderen en proeven uitvoeren. Tot aan de herfstvakantie hebben we het laatste uur van de woensdag nog twee momenten waarop we verder werken aan onze talenten. We vinden het fijn dat ouders aanbieden om te helpen. Na de herfstvakantie starten we met een nieuw aanbod.  De eerste ouder heeft zich al gemeld met een erg leuke workshop!

Van 3 tot en met 14 oktober was het weer Kinderboekenweek! Dé week waarin wij het lezen graag extra stimuleren. Met het thema vriendschap wisten de leerlingen op de Anne Frank ook wel raad. Als opening werd op het schoolplein het prentenboek ‘Mag ik meedoen?’ voorgelezen en uitgebeeld.

Dit schooljaar is op de Anne Frank een wens uitgekomen: de school heeft vanaf nu een BSO (= Buitenschoolse Opvang) in het gebouw. Samen met SKG zijnde handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Tijdens de officiële opening op 17 september waren alle leerlingen van de Anne Frank uitgenodigd om kennis te maken met de BSO en de medewerkers die op de BSO-dagen zorgen voor een gezellig en uitdagend programma.

Vorig schooljaar is het team van obs De Driemaster het hele jaar druk bezig geweest met het neerzetten van een krachtige profilering. De Driemaster is een TOP school waar we Talent Ontwikkelen in Partnerschap. De start van dit schooljaar stond in het teken van 'ontwikkeling'. Om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling moeten wij met het team ook blijven ontwikkelen. We zijn het jaar gestart met het traject Taal.