Nieuws basisscholen

De leerlingen van groep 7 zorgen voor meer beweging in de pauze!

Elke pauze wordt een deel van het schoolplein afgezet en zijn kinderen uit verschillende groepen heerlijk met elkaar in spelvorm bezig.

Elke week komt er een nieuwe spelvorm aan bod. De leerlingen geven instructie van het spel in de andere groepen, zodat iedereen weet welke activiteit er wordt aangeboden.

Bericht vanuit de gemeente

In Hoog Dalem wordt een nieuwe brede school gerealiseerd. De planning is dat deze brede school in 2021 in gebruik genomen wordt. Voor de architectenselectie is een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. De architect waar de opdracht aan gegund is, is Frencken Scholl Architecten uit Maastricht. Een architect met veel ervaring op het gebied van brede scholen.

Voor de selectie van de adviseurs installaties is een meervoudig onderhandse procedure doorlopen. Deze opdracht is uiteindelijk gegund aan Klictet Advies uit Waalwijk.

De nieuw te bouwen brede school wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school moet bijdragen aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

Partners die samenwerken bij de realisatie van de nieuwe school zijn de schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem. Zij gaan deelnemen in deze school.

Vorig schooljaar is het team van obs De Driemaster het hele jaar druk bezig geweest met het neerzetten van een krachtige profilering. De Driemaster is een TOP school waar we Talent Ontwikkelen in Partnerschap. De start van dit schooljaar stond in het teken van 'ontwikkeling'. Om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling moeten wij met het team ook blijven ontwikkelen. We zijn het jaar gestart met het traject Taal.

 

Van 3 tot en met 14 oktober was het weer Kinderboekenweek! Dé week waarin wij het lezen graag extra stimuleren. Met het thema vriendschap wisten de leerlingen op de Anne Frank ook wel raad. Als opening werd op het schoolplein het prentenboek ‘Mag ik meedoen?’ voorgelezen en uitgebeeld.

In het kader van ‘de dag van de duurzaamheid’ zijn de kinderen van de Driemaster Westwijk zo enthousiast geraakt met het thema, dat we er in plaats van 1 dag, al weken mee bezig zijn. Wethouder Nederveen heeft onze school een hele ochtend bezocht en ging geïnspireerd naar huis. Onze kinderen hebben de toekomst en dat gevoel kreeg hij mee!