Nieuws basisscholen

Eind 2018 was er in Het Gildenplein voor ouders en leerkrachten een bijeenkomst rond het thema social media. The Big Mo speelde een interactieve theatervoorstelling. Door herkenbare scènes en open gesprekken werden ouders, leerkrachten, en een aantal aanwezige leerlingen, zich bewust van de impact van social media op jongeren.

Deelnemers waren erg onder de indruk van de gevolgen die ongewenst gebruik van social media op kinderen kan hebben. Eens te meer werd duidelijk dat hierbij een belangrijke rol is weggelegd voor ouders en leerkrachten om kinderen te ondersteunen en weerbaar te maken in het goed omgaan met alles wat op hun pad komt in onze digitale wereld.

De avond werd georganiseerd door Daltonschool De Poorter, KBS Mariëngaarde, The Mall Jongerenwerk en de Politie. De voorstelling werd in februari 2019 vervolgd met lessen social media in groep 7 en 8.

De Tweemaster is in samenwerking met SKG en de gemeente Gorinchem gestart met een groep Pientere Peuters. Deze groep komt wekelijks bijeen om ook peuters al volop uit te dagen hun talenten te ontwikkelen.

Deze groep peuters speelt met hetzelfde materiaal en krijgt dezelfde activiteiten aangeboden als de andere peuters, maar op een andere manier.

Bericht vanuit de gemeente

In Hoog Dalem wordt een nieuwe brede school gerealiseerd. De planning is dat deze brede school in 2021 in gebruik genomen wordt. Voor de architectenselectie is een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. De architect waar de opdracht aan gegund is, is Frencken Scholl Architecten uit Maastricht. Een architect met veel ervaring op het gebied van brede scholen.

Voor de selectie van de adviseurs installaties is een meervoudig onderhandse procedure doorlopen. Deze opdracht is uiteindelijk gegund aan Klictet Advies uit Waalwijk.

De nieuw te bouwen brede school wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk: een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie en binnen- en buitensport. Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de mogelijkheid om een optimale leeromgeving te bieden voor scholieren. De school moet bijdragen aan een optimale huisvesting en leeromgeving en de doorgaande leerlijn.

Partners die samenwerken bij de realisatie van de nieuwe school zijn de schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem. Zij gaan deelnemen in deze school.

De leerlingen van groep 7 zorgen voor meer beweging in de pauze!

Elke pauze wordt een deel van het schoolplein afgezet en zijn kinderen uit verschillende groepen heerlijk met elkaar in spelvorm bezig.

Elke week komt er een nieuwe spelvorm aan bod. De leerlingen geven instructie van het spel in de andere groepen, zodat iedereen weet welke activiteit er wordt aangeboden.

In het vernieuwde gebouw slaan de vier partners, De Ukkepuk, HINK (De Bloementuin en Het Merwedeplein), Kidsmixz en de Merwedeschool, als één geheel een brug in de doorgaande ontwikkeling van 0 t/m 12 jaar.

Vrijdag 19 oktober 2018 gingen we officieel de verbinding aan door de opening van ikc Merwede gezamenlijk te vieren met de kinderen, partners, ouders, kennissen en relaties. ‘Verbinding’, een belangrijke waarde in de samenwerking, waarbij we respect, veiligheid en betrouwbaarheid zien als verbindende kracht en houding in onze transparante en professionele cultuur.