Nieuws basisscholen

De eerste leerlingen van Montessori Hoog Dalem openden maandag 9 september officieel hun lokaal. Samen met hun juffen Saskia van Willigen en Anna Maarse hadden de meiden ’s-ochtends feestelijke fruithapjes gemaakt voor de genodigden. Een leuke start van het schooljaar op hun nieuwe school.

Cambridge Engels

In de week van 2 juli maakten ongeveer 100 basisschoolleerlingen van Stichting OVO hun eerste Cambridge examens.

Leerlingen van obs Graaf Reinald, ikc Merweplein en obs De Tweemaster deden examen op drie niveaus: Starters, Movers en Flyers. Ieder examen bestond uit drie onderdelen: Spreken, lees- en schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. Vooral het spreken vonden de kinderen “best spannend” en “Luisteren was het makkelijkst!” Er werd een leuke dag van gemaakt en de leerlingen waren positief. 

In het dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een grote rol. We staan er niet vaak bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld, zou onze dag er volledig anders uitzien. Met zo’n grote rol in ons leven, moeten wetenschap en techniek ook een rol spelen in ons onderwijs!

In samenwerking met Stichting OVO, het Omnia College en de ondernemers uit Hardinxveld- Giessendam en omstreken is de Merwedeschool gestart met het opzetten
van een technieklokaal, genaamd De Techloods. Tevens ontvangen zij veel hulp van (groot)ouders en de leerlingen van groep 8 bij het opknappen van de ruimte.

Vrijdag 28 juni vond het zomerfeest plaats van beide locaties van obs de Driemaster in de Westwijk in Hardinxveld. Bedoeld voor meer dan 280 leerlingen, kinderen uit de buurt, familie en omwonenden. Het was even spannend of de mensen de warmte zouden trotseren, maar de opkomst was fantastisch. De kinderen zijn de dag begonnen met een vossenjacht en allemaal spelletjes rondom de school.

Dependance J.P.Waale

Dit jaar heeft voor de J.P.Waale in het teken van groei gestaan. Sinds 2013 zijn een peutergroep en een kinderdagverblijf van SKG bij de school gekomen. Door de groei van de J.P.Waale ontstond in het gebouw echter een ruimteprobleem.

"We pasten met z’n allen niet meer in dit gebouw, maar tegelijkertijd wilden wij onze intensieve en prettige samenwerking niet opgeven." Het gebouw vlak naast de J.P.Waale bood uitkomst: ook een schoolgebouw, waar op dat moment PasVorm (het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs) gehuisvest was.

Gesprekken met de gemeente Gorinchem en PasVorm leverde op dat dit fraaie gebouw op 14 maart overgedragen werd aan de J.P.Waale!