Nieuws basisscholen

Van 3 tot en met 14 oktober was het weer Kinderboekenweek! Dé week waarin wij het lezen graag extra stimuleren. Met het thema vriendschap wisten de leerlingen op de Anne Frank ook wel raad. Als opening werd op het schoolplein het prentenboek ‘Mag ik meedoen?’ voorgelezen en uitgebeeld.

Vorig schooljaar is het team van obs De Driemaster het hele jaar druk bezig geweest met het neerzetten van een krachtige profilering. De Driemaster is een TOP school waar we Talent Ontwikkelen in Partnerschap. De start van dit schooljaar stond in het teken van 'ontwikkeling'. Om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling moeten wij met het team ook blijven ontwikkelen. We zijn het jaar gestart met het traject Taal.

 

Bericht van gemeente Gorinchem:

Gemeente Gorinchem is in 2020 een brede school rijker. In de wijk Hoog Dalem wordt een nieuwe school gebouwd. Het wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk. Voor ouders en kinderen betekent dit dat zij in de toekomst gebruik kunnen maken van een multifunctioneel gebouw in de wijk met hoogwaardige faciliteiten. De nieuwe school wordt gebouwd nabij de huidige locatie van de Regenboogschool in Hoog Dalem. De schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) zijn de partners die gaan deelnemen in de nieuwe school. Voor ouders is het op deze manier mogelijk te (blijven) kiezen voor Openbaar of Christelijk onderwijs dichtbij huis.

In het kader van ‘de dag van de duurzaamheid’ zijn de kinderen van de Driemaster Westwijk zo enthousiast geraakt met het thema, dat we er in plaats van 1 dag, al weken mee bezig zijn. Wethouder Nederveen heeft onze school een hele ochtend bezocht en ging geïnspireerd naar huis. Onze kinderen hebben de toekomst en dat gevoel kreeg hij mee!

Het opzetten van een moestuin, zorgde voor een realistische context en het ondernemerschap. Onze leerlingen waren hierdoor bezig met de competenties samenwerken, zelfsturing en presenteren. De manier van lesgeven had een positieve bijdrage op de motivatie van de leerlingen, zorgde voor plezier en had een grote betrokkenheid tot gevolg.