Nieuws basisscholen

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het gebouw van de Graaf Reinaldschool. En het resultaat mag er zijn. Een frisse, vrolijke uitstraling die past bij de school. Bij De Stad Gorinchem leest u meer: https://www.destadgorinchem.nl/reader/58763/2134752/graaf-reinaldschool-in-nieuw-jasje.

Les op afstand, het begint te wennen, maar er gaat niets boven echt contact op school. Toch is ook deze periode waardevol.

Door de coronamaatregelen moeten nieuwe manieren gevonden worden voor kennisoverdracht en het opdoen van ervaringen. En soms blijken die methodes ook waardevol voor het reguliere onderwijs. Dat merkte ook Daltonschool De Poorter. Zij zaten midden in een rekenverbetertraject met een externe coach toen de maatregelen van kracht werden.

Alles is nu even anders. Leerkrachten en docenten houden contact met de leerlingen, maar het is niet hetzelfde als in de klas en op het schoolplein. Het team van ikc Merweplein plakte deze boodschap op het raam: "Lieve kinderen we missen jullie".

De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Op Daltoonschool De Poorter klinken de waarden van de Vreedzame school overal in door. Dat viel ook de organisatie zelf op. Op de website van de Vreedzame school staat De Poorter in de spotlight!

 

Hier vindt u het artikel:

https://devreedzame.school/images/dvs/downloads/algemeen/publicaties/ArtikelDePoorterKlassefeb2020.pdf