Nieuws basisscholen

Op dinsdag 1 december is de eerste paal voor de nieuwe brede school in Hoog Dalem geslagen. De hoofdrol bij deze feestelijke handeling was weggelegd voor kinderen van Stichting Kindercentra Gorinchem, Christelijke basisschool De Regenboog en onze Montessorischool Hoog Dalem. Met een symbolische opblaashamer haalden kinderen elkaar op bij de diverse locaties en renden gezamenlijk naar de bouwlocatie. Ter plaatse mochten de kinderen de eerste paal beschilderen en samen met wethouder Ro van Doesburg het startsein geven voor het slaan van de eerste paal. De planning is dat Brede school Dalemplein eind 2021 in gebruik wordt genomen.

Burgerschapsvorming op school, je hoort er op dit moment veel over. Het is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Je kunt de school zien als mini-samenleving waar leerlingen leren samen te werken, hun mening te geven en samen conflicten op te lossen. Belangrijke vaardigheden voor later.

Op Daltonschool De Poorter werkt het team sinds 2016 met de speerpunten van De Vreedzame School: sociale competentie en burgerschap.

In Hoog Dalem wordt de nieuwe brede school Dalemplein gerealiseerd. De planning is dat deze brede school eind 2021 in gebruik genomen wordt. Vanuit Stichting OVO zal de Montessori basisschool naar dit gebouw verhuizen.

De aannemersselectie is inmiddels gemaakt, een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze brede school. Gemeente Gorinchem stelde het volgende persbericht op:

 

Gemeente kiest aannemers voor brede school in Hoog Dalem

basisschool De Tweemaster begaafdheidsprofielschool

Dinsdag 13 oktober heeft obs De Tweemaster een visitatie gehad door de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Met trots kunnen we zeggen dat De Tweemaster het predicaat voor de komende 4 jaar weer mag dragen.   

Als begaafdheidsprofielschool weet De Tweemaster ieder kind en talent een plek te geven. 

De opening van het schooljaar is op obs Anne Frank is spetterend gevierd! De oudercommissie en het team wilde graag positief uit de startblokken. Onder leiding van Circus Rotjeknor hebben alle kinderen enthousiast de eerste beginselen van jongleren met balletjes, kegels, ringen en vlaggen eigen gemaakt. Ook werden geweldige menselijke piramides gebouwd, werd er gelopen op een koord en ook op een grote bal. Vanwege het Corona-virus kon er geen voorstelling voor ouders gegeven worden, maar dat mocht voor de kinderen de pret niet drukken. Ook de regen kon de Anne Frankers niet deren. Samen was er vooral veel lol en werd goed samengewerkt om de bijzondere kunsten onder de knie te krijgen.