Afdrukken
Coachgesprek op daltonschool De Poorter

Het team van daltonschool De Poorter heeft zich dit schooljaar nog verder ontwikkeld in het geven van daltononderwijs. Het onderwerp was eigenaarschap van de leerlingen. Een belangrijk onderwerp omdat eigenaarschap kinderen motiveert om te leren.


Leerlingen van de Poorter zijn actief betrokken bij hun ontwikkeling en gaan uit van een groeimindset: "Ik kan het nog niet, maar als ik me inzet dan kom ik stapje voor stapje dichter bij mijn doel."

We werken met de kinderen aan eigenaarschap door aandacht te besteden aan inzicht in eigen kennen en kunnen, het bespreekbaar en zichtbaar maken Doelenmuur_bij_de_kleuters.jpgvan doelen, planning en reflectie.

Het is voor kinderen belangrijk dat ze weten wat ze kennen en kunnen. Dan weet je ook waar je nog aan moet werken om het afgesproken doel te bereiken. De doelen bespreken we en maken we zichtbaar op een doelenmuur of in de weektaak formulieren. We spreken ook af wanneer het doel bereikt is. Het gaat niet alleen om doelen op leergebied. Ook andere doelen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken, komen aan bod.

Als de doelen duidelijk zijn, dan kijken we met de kinderen wat ze gaan doen om de doelen te bereiken. Dat nemen we op in de dagtaak of weektaak. Bij de kleuters gebruiken we daarvoor het takenbord. In de andere groepen krijgen de kinderen hun taken op papier. Alle kinderen kunnen op het takenbord laten zien wat zij al af hebben.

Vanaf de kleuters leren wij kinderen ook eigenaar te zijn van de planning van hun werk. Dat gaat in stappen. Einddoel is dat kinderen een goede inschatting kunnen maken van hoeveel tijd ze voor een opdracht nodig hebben. Maar ook dat ze weten waar ze nog hulp bij nodig hebben en van wie ze die hulp kunnen krijgen.

Kinderen na laten denken over hun kennen en kunnen noemen we reflectie. Daar begint met zelf nadenken of je de afgesproken doelen hebt bereikt. In de groepen doen we dat op verschillende manieren. Soms kleuren kinderen smileys op hun weektaakformulier. Of ze zetten stokjes in blikjes waarop staat ik kan het, ik twijfel, ik kan het nog niet. Of ze geven antwoord op een paar vragen. Ook praten we erover met kinderen.

Komend schooljaar gaan we hier natuurlijk mee verder. We gaan wat we doen op het gebied van eigenaarschap nog verder uitwerken. We vervolgen met de coachgesprekken, portfolio's en oudervertelgesprekken en verbeteren die waar nodig. Immers: Op de Poorter kom je VER!