In het vernieuwde gebouw slaan de vier partners, De Ukkepuk, HINK (De Bloementuin en Het Merwedeplein), Kidsmixz en de Merwedeschool, als één geheel een brug in de doorgaande ontwikkeling van 0 t/m 12 jaar.

Vrijdag 19 oktober 2018 gingen we officieel de verbinding aan door de opening van ikc Merwede gezamenlijk te vieren met de kinderen, partners, ouders, kennissen en relaties. ‘Verbinding’, een belangrijke waarde in de samenwerking, waarbij we respect, veiligheid en betrouwbaarheid zien als verbindende kracht en houding in onze transparante en professionele cultuur. 

 

Ikc Merwede straalt rust, verbondenheid en kleur uit. Hierin willen we de talenten van onze kinderen laten stralen. In het ontwikkelproces gaan wij voor de verbinding met de kinderen, de ouders, de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten, de omgeving en met anderen die betrokken zijn bij onze kinderopvang en ons onderwijs, om een zo optimale ontwikkelomgeving voor elk kind te creëren.

We mogen verschillend zijn, maar elk kind heeft talent en is dus welkom binnen ikc Merwede.

 

IKC Merwede DOET

en OPENT haar deuren.

Vanuit betrokkenheid en respect

Laat je elke persoonlijkheid kleuren.

Waar je dromen mogen groeien

Durf je te ondernemen in eigen talent

Zodat je veilig en respectvol

Kan groeien in wie je bent

Open, positief, eerlijk, nieuwsgierig en trots.

Zijn de pijlers waar je achter staat

Zodat je in verbinding blijft bouwen

Aan een veilig en positief leefklimaat.

IKC Merwede DOET

en OPENT met TROTS haar deuren.