Afdrukken

Vorig schooljaar is het team van obs De Driemaster het hele jaar druk bezig geweest met het neerzetten van een krachtige profilering. De Driemaster is een TOP school waar we Talent Ontwikkelen in Partnerschap. De start van dit schooljaar stond in het teken van 'ontwikkeling'. Om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling moeten wij met het team ook blijven ontwikkelen. We zijn het jaar gestart met het traject Taal.

 

Waar liggen onze kwaliteiten en waar kunnen wij nog verder ontwikkelen? Hier is naar voren gekomen dat het team zich verder wil ontwikkelen op het gebied van woordenschat en leesbeleving. Wij werken al enige tijd met Snappet op school en wij vinden het belangrijk dat we alles uit deze digitale leeromgeving blijven halen. Daarom heeft het gehele team de verdiepingscursus Snappet gevolgd.

Daarnaast zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe methode voor de zaakvakken in groep 5 tot en met 8. Deze methode heet Blink geïntegreerd. Met deze methode leren kinderen onderzoekend te leren met behulp van de digitale leeromgeving die wij hen aanbieden.

In het teken van 'leren van en met elkaar' heeft onze collega-school Graaf Reinald vorig schooljaar een bezoek aan De Driemaster gebracht. Na deze positieve ervaring mochten wij dit jaar bij hen op bezoek. Mooi initiatief binnen Stichting OVO om op deze manier van en met elkaar te kunnen leren.

Zoals u kunt lezen is het team Driemaster volop in ontwikkeling!