Bericht van gemeente Gorinchem:

Gemeente Gorinchem is in 2020 een brede school rijker. In de wijk Hoog Dalem wordt een nieuwe school gebouwd. Het wordt een brede voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk. Voor ouders en kinderen betekent dit dat zij in de toekomst gebruik kunnen maken van een multifunctioneel gebouw in de wijk met hoogwaardige faciliteiten. De nieuwe school wordt gebouwd nabij de huidige locatie van de Regenboogschool in Hoog Dalem. De schoolbesturen OVO en LOGOS en Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) zijn de partners die gaan deelnemen in de nieuwe school. Voor ouders is het op deze manier mogelijk te (blijven) kiezen voor Openbaar of Christelijk onderwijs dichtbij huis.

 

Aanbod

Alle kinderen, vanuit de wijk (Hoog)Dalem kunnen anno 2021 plaats nemen in de nieuwe brede school Dalemplein. De bestaande peuteropvang Hoog Dalem en buitenschoolse opvang Hoog Dalem verplaatsen zich naar de nieuwe brede school. SKG opent een nieuw kinderdagverblijf, Stichting OVO verzorgt het openbaar onderwijs en LOGOS het christelijk onderwijs. Het gebouw gaat onder andere voorzien in een sportzaal bestaande uit twee zaaldelen en een buurthuis/kantine functie. Ook komt er een multifunctioneel buitenterrein. De drie partners hebben afgesproken zoveel als mogelijk is samen te werken, bijvoorbeeld door gezamenlijk gebruik van ruimte.

Voorbereidingen bouw

2021 lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de nieuwe brede school zijn al in volle gang. De gemeenteraad van Gorinchem neemt september 2018 een besluit over de kredietaanvraag om de nieuwe brede school te kunnen realiseren. Daarna wordt er een architect gekozen. In 2019 vinden de nodige bouwkundige voorbereidingen plaats. Zodat in 2020 de daadwerkelijke bouw van start gaat. De nieuwe brede school wordt in 2021 in gebruik genomen.

Brede scholen

Gorinchem maakt zich sterk voor brede scholen. Dit draagt bij aan het doel om elke leerling een optimale leeromgeving te bieden zodat ze zich in maximale zin kunnen ontwikkelen. In een brede school werken organisaties samen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen, met de school als middelpunt. Zo kan een kind op een plek dichtbij huis terecht voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten na school; een belangrijke voorwaarde om de zogenaamde doorgaande leerlijn goed vorm te geven. De verbinding van voorschoolse educatie, in peuteropvang of kinderdagverblijven, naar vroegschoolse educatie levert in groep 1 en 2 leerlingen een betere ‘startpositie’ op voor groep 3. Dit heeft uiteindelijk voordelen voor de gehele schoolcarrière.

Gorinchem telt vier brede scholen: Merweplein, Lingeplein, Schuttersplein en Gildenplein. Met de realisatie van Dalemplein voegt ze een vijfde toe aan het rijtje.