Het afgelopen jaar is Talent Ontwikkelen in Partnerschap de koers geweest die de Driemaster heeft bevaren, waarbij ieder kind het ROER in eigen hand heeft. ROER staat voor de kernwaarden: Respectvol, Open, Eerlijk en Rustig. Talent ontwikkelen is wat we voor ogen hebben voor al onze kinderen. Denk daarbij aan de OVO talentenontwikkeling. Tevens willen we vorm geven aan passend onderwijs: ieder kind mag zich op zijn eigen niveau ontwikkelen en beogen we groei op een breed vlak.

Belangrijk daarbij zijn de ouders als partners van de school.
Dit schooljaar hebben we een traject met Actief Ouderschap doorlopen om de samenwerking met ouders te versterken. Dit traject is in oktober met een Wensen & Verwachtingen avond met ouders gestart. Op beide locaties van De Driemaster is er gesproken over formeel en informeel, maatschappelijk, pedagogisch en didactisch partnerschap. Per locatie is er een partnerschapsteam opgericht waar ouders samen met leerkrachten een verdere invulling hebben gegeven aan de wensen die zijn geuit tijdens de Wensen & Verwachtingen avonden.

Voor de kinderen is een Wensen & Verwachtingen ochtend over het reilen en zeilen van de school georganiseerd. Mooi om te constateren dat kinderen veelal tevreden zijn met hun school en daarnaast mooie wensen kunnen uiten voor de toekomst. Iets waar o.a. de leerlingenraad mee aan de slag kan gaan.

Aan het einde van dit schooljaar is er ook voor de leerkrachten een Wensen & Verwachtingen ochtend geweest. Deze uitkomsten zijn leidraad voor het komende schooljaar.

Dit jaar is er een mooie samenwerking ontstaan tussen De Driemaster en De Popschool als partner om het muziekonderwijs goed op de kaart te zetten. Iedere week komt een muziekdocent op onze scholen en geeft de kinderen muziekles. Tijdens deze lessen worden ook de leerkracht geschoold in het geven van een goede en rijke muziekles. Op het jaarlijkse Driemasterfeest hebben de kinderen dit ten gehore gebracht aan alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Wat waren dit geweldige optredens van alle groepen!

Het team van de Driemaster kijkt terug op een mooi schooljaar.

Wij wensen iedereen graag een fijne zomervakantie toe!