Afdrukken

In de waan van alles wat in een jaar voorbijkomt op een school, nemen we soms weinig de tijd om terug te komen bij de fundamentele rol van de leraar als pedagoog: onze kinderen opvoeden tot grote zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Op de Anne Frankschool vonden we gelukkig weer de tijd en rust om met elkaar te bekijken wat voor ons de belangrijkste waarden zijn als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. Met elkaar kwamen wij tot de volgende 5 gezamenlijke waarden: Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit (STERK). Deze waarden staan vanaf nu centraal in ons onderwijs.

 

Iedere groep is gestart met allerlei groepsvormende en persoonsvormende activiteiten waarin deze waarden naar voren kwamen. De waarden zijn zichtbaar in de groepen en er past een gezamenlijk teken bij wanneer iets STERK is: de duim omhoog. Vanuit het waardengestuurd onderwijs willen we preventief kunnen handelen als het gaat om gedragsverwachtingen en de kinderen een stabiele, positieve basis meegeven.