Op dinsdagochtend 21 november mochten alle basisschoolleerlingen van IKC Merweplein praten over hun wensen en verwachtingen. Eerder was er al gesproken met de ouders, de pedagogisch medewerksters en de leerkrachten en nu waren de kinderen aan de beurt.

In alle klassen, van groep 1 tot en met groep 8, kregen de kinderen opdrachten die passen bij hun leeftijd. In kleine groepjes mochten de kinderen hun wensen tekenen, vertellen, beschrijven en bespreken. Hierbij kwamen vragen voorbij als ‘Help je elkaar?’ en ‘Zijn de regels duidelijk?’, maar ook vragen waar hard over nagedacht moest worden zoals ‘Wat wil je leren?’ en ‘Waarom moet jij opgevoed worden?’.

 

Een unieke en bijzonder gezellige ochtend, waar druk gesproken werd over alles wat er volgens de kinderen al goed gaat op school, maar ook over zaken die kinderen heel graag anders zouden willen.

“We praten op school heel veel over kinderen, maar het wordt tijd dat we ook meer gaan praten mèt onze kinderen.” David Kranenburg van Actief Ouderschap heeft de werkwijze en de materialen ’s morgens aan de hulpouders uitgelegd en vanaf 9.00 uur zijn de leerlingen aan de slag gegaan.

Iedere groep heeft zijn inbreng genoteerd op een groepskaart en deze groepskaart is in de aanwezigheid van de gehele school aangeboden aan de leerlingenraad. Een verslag van deze ochtend wordt uitgewerkt en op een later moment ook aan de leerlingenraad gepresenteerd. Daar worden de onderwerpen besproken om te kijken waar ze met de schoolleiding aan gaan werken. Sommige dingen kunnen gelijk worden aangepakt, andere dingen kosten soms geld of kosten meer tijd. Dit alles zal met de leerlingenraad worden besproken.