Met ingang van het nieuwe schooljaar vormen openbare basisschool De Merwedonk en Stichting Kinderopvang Gorinchem samen het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘Merweplein’. Het IKC wordt een bruisende voorziening waar onderwijs en kinderopvang nog intenser samenwerken en vanuit één gezamenlijke visie en één doorgaande lijn, samen met ouders, werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

“Ons IKC is voor álle kinderen dé plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen”, aldus Marion de Fijter, directeur van De Merwedonk. “We werken nauw samen met dag- en peuteropvang (voorschool). Ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde.

Ouders zijn vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een dynamisch aanbod van opvang, onderwijs en activiteiten.”

“Kinderen die extra zorg of uitdaging nodig hebben, profiteren van onze gemeenschappelijke aanpak”, vult Erna Koks, locatiemanager SKG aan. “Thema’s en taalachterstanden behandelen we samen. Zo versterken we elkaar. De peuters en kleuters zitten naast elkaar in het gebouw. Ouders krijgen te maken met één samenwerkend team van medewerkers en ontvangen informatie vanuit één loket.”

Voor opvoedkundige vragen kunnen ouders terecht op het pedagogisch spreekuur. De orthopedagoge - intern begeleidster van De Merwedonk - is gespecialiseerd in gedrag en ontwikkeling van kinderen. Zij coacht, begeleidt en adviseert ouders en kinderen met een pedagogische hulpvraag.

Het Merweplein is het eerste IKC in Gorinchem en gevestigd aan de Merwe Donk 4-6. Het IKC is alle werkdagen, 52 weken per jaar, tussen 07.00 en 18.30 uur open voor kinderen van 0 tot 13 jaar. “Binnen het IKC doen we meer dan opvangen en leren. Er is ook ruimte voor het ontwikkelen van talenten op het gebied van sportiviteit en creativiteit”, vervolgt de Fijter. “Kinderen kunnen typeles krijgen, Engelse lessen volgen bij Extra English4Kids, muziek maken met muziekschool Gorinchem en energie opdoen en ontladen bij de medewerkers van Gorinchem Beweegt.”

Het IKC heeft een wijkfunctie waar kinderen en hun ouders gebruik kunnen maken van een vitaal aanbod. Door de verbindende rol in de wijk kunnen krachten worden gebundeld met andere partijen die binnen het IKC-concept passen. Het IKC wil daarom ook samenwerken met de bibliotheek, RIVAS en sportverenigingen. In het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe Sport-BSO geopend bij de buren, voetbalvereniging GJS.

Voor meer informatie over IKC Merweplein kunt u contact opnemen met Marion de Fijter, tel: 0183 681100 of Erna Koks 0624502229.