Snappet

Vanaf september 2016 werken de leerlingen van beide scholen in Hardinxveld vanaf groep 4 op tablets met het programma 'Snappet'. Snappet wordt momenteel ingezet op de vakgebieden rekenen, taal en lezen. Het werken met de tablets past goed binnen de manier van werken op beide scholen die gericht is op talentontwikkeling. Het programma, met opdrachten die zijn aangepast aan het individu, moet zorgen dat kinderen niet worden over- en onderschat. De school verwacht dat kinderen hierdoor een hoger niveau kunnen bereiken. De makers van Snappet zijn zo zelfverzekerd dat zij de school per leerling een gemiddelde groei van 20 tot 40 procent garanderen. En wat blijkt ………. 90% van de kinderen behaalt deze doelstelling en de overige kinderen komen dicht in de buurt.

 

Waarom werken wij met Snappet?

Het is effectief. Snappet laat meteen zien of het gegeven antwoord goed is. Dit programma houdt alle ontwikkelingen bij en maakt dit inzichtelijk voor het kind en de leerkracht. Zij kunnen zien welke onderdelen extra aandacht, of uitdaging vereisen.

Is een leerkracht dan nog wel nodig?

Ja, want de leerkrachten blijven instructies geven en vakken als schrijven, tekenen en muziek zijn hetzelfde gebleven. Leerkrachten wordt vooral tijd en energie bespaard doordat zij zich gerichter kunnen bezighouden met de niveauverschillen van leerlingen. Er is meer tijd vrij voor extra aandacht.

Wordt er op deze manier niet te veel gericht op prestatie?

Uiteraard wil je dat kinderen presteren, dit naar eigen kunnen. Alle kinderen krijgen werk op hun eigen niveau. Het gaat niet om hoge scores, maar om persoonlijke groei. Voorheen zocht de leerkracht divers werk als extra aanbod en nu wordt dit klaargezet door Snappet. Kinderen zien direct of iets fout of goed is. Succeservaringen maken de kinderen enthousiast en dat geeft motivatie.

Snappet en de eindtoets groep 8

De leerlingen in groep 8 van obs De Driemaster scoorden boven het landelijk gemiddelde. Dat is natuurlijk grotendeels te danken aan de kinderen die heel goed hun best deden, maar ook de nieuwe lesmethode draagt hieraan bij. De achtste groepen werken nu ruim een half jaar met tabletmethode Snappet en hun resultaten zijn opvallend hoog, een mooie bevestiging voor deze keuze.

Snappet is innovatief en constant bezig het complete Snappet pakket te verbeteren, waardoor kinderen en leerkracht met nog meer plezier en enthousiasme werken.