In het kader van de jeugd heeft de toekomst, heeft groep 7/8 van de Anne Frankschool meegedaan aan het vormen van hun visie over de toekomst van Gorinchem 2032.
Aan de hand van zes verschillende dilemma's hebben de leerlingen hun mening gegeven over hoe zij Gorinchem zien in 2032.
Het ging hierbij om de vraagstukken rondom Groei van de stad, Ontgroening en vergrijzing, Duurzaamheid, Binnenstad van Gorinchem, Het belang initiatief van de inwoners van Gorinchem, Bereikbaarheid van de stad.
In vier groepen gingen de leerlingen uiteen. Zij meden de discussie niet wn gaven aan het belangrijk te vinden de jongeren in de stad te houden en het initiatief bij de inwoners zelf te houden. Met het behoud van jongeren in de stad Gorinchem , zien zij een versterking van de economische positie in Gorinchem.
Vanuit deze visievorming is het maken van een maquette van Gorinchem in 2032 een logische volgende stap. Dit gaat dan ook binnenkort gebeuren.
Op de site van GO2032 zijn meerdere visies te lezen en kan iedere inwoner uit Gorinchem zijn eigen visie geven.