Nieuws basisscholen

Anne Frankschool Gorinchem

Het vrolijk versierde schoolplein van de Anne Frankschool staat vol ouders en kinderen. De leerlingen hebben de afgelopen weken geoefend en staan klaar om trots hun nieuwe schoollied ten gehore te brengen.

In het lied komen de kernwaarden van de school naar voren: samen, trots, eerlijk, respect en Kwaliteit. Bij elke waarde kennen de kinderen een gebaar. Die gebaren zijn straks door de hele school terug te zien.

De Anne Frankschool in Gorinchem bestaat 60 jaar! Dat is reden voor een feestje. Het jubileumjaar werd ingeluid met het nieuwe schoollied. Natuurlijk trots gebracht door de leerlingen en het team, want op de Anne Frank zijn we STERK, wat staat voor: Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit.

 

Met maar 2 leerlingen begon de Montessori in september 2019. Inmiddels hebben we een klas vol! Prachtig om te zien hoe deze leerlingen opbloeien in het montessorionderwijs. Ze leren het zelf te doen, ze leren wat hun rol kan zijn in een groep en wat het betekent ergens verantwoordelijk voor te zijn.
Na de zomervakantie start de Montessori basisschool een nieuw hoofdstuk door een tweede groep in te richten voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5). Zo groeien we samen uit tot een levendige school waar leerlingen samen en individueel kunnen ‘leren denken in mogelijkheden’.

We zijn ontzettend blij om alle kinderen weer op de basisscholen te zien! Wat hebben ze veel gedaan en ervaren de afgelopen tijd. We raken niet uitgepraat.

Weer naar school gaan in deze tijd gaat wel samen met een aantal maatregelen. We vragen bijvoorbeeld leerlingen van groep 5 tot en met 8 een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen. We horen dat ouders dit soms een lastige vraag vinden en geven graag wat meer uitleg.

Belangrijk is dat het hier gaat om een vraag, geen verplichting. We spreken leerlingen er niet op aan als ze geen mondkapje dragen.