Stichting OVO hecht belang aan duurzaamheid. Ook onze leerlingen verdienen een toekomst op een mooie, schone planeet. Daarom sluiten onze scholen zich aan bij Eco-Schools. Ieder op het moment dat zij er klaar voor zijn. Afgelopen weken was het de beurt aan twee van onze basisscholen: de Anne Frank en de Graaf Reinald.

 

Op de Anne FrankOndertekening intentieverklaring eco-schools

De eerste stappen zijn gezet. De intentieverklaring is getekend op 26 juni. De huidige leerlingenraad is benoemd tot Eco-team van de school, samen met drie enthousiaste ouders, de directeur en twee leerkrachten. Zij zullen zorgen voor een constante bijdrage aan het milieu in en om de school. Wethouder Ro van Doesburg heeft, namens de Gemeente Gorinchem zijn handtekening ook gezet op de intentieverklaring. De werkgroep gaat nu de Eco-scan invullen, zo kunnen ze goed bepalen waar de belangrijkste knelpunten liggen en waar we mee aan de slag kunnen gaan.

Er zijn 10 thema’s waar een scan van ingevuld gaat worden. We gaan van start met de thema’s, groen, voedsel en water. Hoe de leerlingen denken over deze thema's ziet u op Gorkum tv!

 

Op de Graaf Reinald

Op 16 juni tekenden de leerlingenraad van de Graaf Reinald, wethouder van Doesburg en de begeleider vanuit het natuurcentrum een zelfde verklaring waaruit blijkt dat ook zij zich samen inzetten voor een duurzame school.

Dat de leerlingen weten hoe belangrijk dat is, laten ze zien op het podium. Twee leerlingen zingen “een gezonde planeet” van Kinderen Voor Kinderen. En de leerlingenraad geeft het goede voorbeeld. Afval wordt netjes in vuilniszakken gestopt, zo komt het niet in de zee terecht.

“Ik ben geen superheld, maar ik durf te dromen”

 

Eerder tekenden de Driemaster, J.P. Waale, Omnia College, Fortes Lyceum en Gymnasium Camphusianum de intentieverklaring al.
Lees meer op eco-schools.nl.