Op donderdag 29 maart kwamen alle medewerkers van Stichting OVO bij elkaar voor de jaarlijkse personeelsdag. Dit keer stond de hele dag in het teken van sociale veiligheid. Wat kunnen leerkrachten doen wanneer zij vermoeden dat er iets aan de hand is en hoe herkennen zij deze problemen eigenlijk?

Met interactieve sessies en indrukwekkende verhalen van het jongeren taskforce van Augeo is het belang van sociale veiligheid nog eens extra benadrukt. Alle medewerkers die dagelijks in contact komen met leerlingen, zullen een online cursus volgen in het kader van sociale veiligheid.

De veiligheid van onze leerlingen en medewerkers is een voorwaarde voor het onderwijs. Samen werken aan talent betekent ook samen zorgen voor een veilige omgeving. Onder andere door dagen als deze blijven we daar met zijn allen alert op.