Het spreekuur van de bedrijfsarts

Sinds 1 januari 2008 zijn alle scholen van de Stichting OVO aangesloten bij De  Arbodienst. De Arbodienst, gevestigd in Amsterdam, houdt het verzuimspreekuur op de bedrijfslocatie. Onze vaste bedrijfsarts is mevrouw Andhyiswara en zij houdt spreekuur om de twee weken op maandag. In de morgen is zij de ene keer aanwezig op het Merewade College, locatie Wijdschildlaan en de andere keer op het Gymnasium Camphusianum. In de middag is zij dan aanwezig op OBS De Merwedonk.

De leidinggevende geeft aan de verzuimcoördinator door, wie er uitgenodigd dienen te worden voor het spreekuur. Verzuimcoördinator van Stichting OVO is Josan Leenheer. Zij is te bereiken op het stafbureau van Stichting OVO. Zelf een afspraak maken voor het spreekuur bij de bedrijfsarts kan via de verzuimcoördinator, tel. 0183 - 650 447. Een paar dagen voorafgaand aan het spreekuur worden de uitnodigingen per post verzonden.

Een afspraak verzetten is mogelijk, maar alleen in overleg met uw leidinggevende. Indien u ziek bent, bent u (wettelijk) verplicht om gehoor te geven aan de uitnodiging om naar het spreekuur te komen. Zonder toestemming van uw werkgever kunt u niet zomaar een afspraak afzeggen. Alleen door uzelf gemaakte afspraken voor het arbeidsomstandigheden spreekuur kunt u afzeggen. Doe dit echter wel ruim van te voren.

Als u hersteld bent en weer volledig aan het werk, hoeft u niet op het spreekuur te komen. In overleg met uw leidinggevende zal dan de eventueel gemaakte afspraak afgezegd moeten worden bij de verzuimcoördinator. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij frequent verzuim, of gedeeltelijk hersteld zijn, zal uw werkgever de afspraak doorgang willen laten vinden.

Ieder spreekuur wordt afgesloten met een terugkoppelingsverslag ten aanzien van de afspraken, adviezen op het gebied van belastbaarheid en eventuele verwijzingen. Na het verstrijken van de termijnen zoals opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter worden probleemanalyses met belastbaarheidoverzichten (Functionele Mogelijkheden Lijst) opgesteld. Deze terugkoppelingen en verslagen worden direct, of uiterlijk binnen 24 uur, gemaild aan de werkgever en door de verzuimcoördinator direct per post doorgestuurd aan de betrokken medewerker.

Zoeken

 

Actueel

Scripting & Design :: Web-X Internet 2014