Financiële Zaken

Er is al langere tijd behoefte aan structurele ondersteuning bij het ontwikkelen en vormgeven van financieel beleid. De invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel (lumpsum) in het primair onderwijs, de toegenomen omvang en grotere complexiteit van de nieuwe organisatie door de bestuurlijke fusie, het bestuur op afstand en de toenemende vraag naar informatie op financieel gebied hebben die behoefte alleen maar doen toenemen.

Het stafbureau verzorgt alle aspecten die samenhangen met de cyclus van planning & control, zorgt voor de integratie van de financiële administratie en de controlling, voor de treasury, voor het verfijnen van de administratieve organisatie en het stafbureau maakt werk van het financieel consulentschap.

Contactgegevens:

Jolanda Bles Controller 0183 – 650 440
Jane Blokland Medewerker financiele administratie 0183 – 650 440
Wendy van Leur Medewerker financiele administratie 0183 – 650 475

Zoeken

 

Actueel

Scripting & Design :: Web-X Internet 2014