Maandag 16 januari heeft de nieuwjaarsreceptie van Stichting OVO plaatsgevonden op het Merewade College locatie Vries Robbéweg.

Vanaf 16.00 uur werden alle personeelsleden verwelkomd met een heerlijke cocktail, onder het gezang van een geformeerd OVO koor o.l.v. Chris Keuken. Dames (tja, waar bleven de mannen) van verschillende OVO po scholen en het stafbureau, brachten nummers ten gehore met de toepasselijke titels “School”, “Another Brick in the wall”, “Rock and roll Highschool” en “Happy New Year”.  Het koor werd begeleid  door een band bestaande uit heren van het Merewade College locatie Wijdschildlaan. Voor herhaling vatbaar!nj_rec_1

De directeur-bestuurder Gerard Toering heeft de highlights benoemd van het afgelopen jaar en aangegeven dat er in 2012 ook veel te gebeuren staat. We gaan er samen een mooi en succesvol 2012 van maken.

Sjaak van den Assem sprak vanuit zijn directeurschap en mens-zijn over de bezuinigingen in het onderwijs. Er moet steeds meer met minder middelen. Hij sprak hier zijn zorgen over uit.

Casper Valen als jonge docent op het Merewade College werkzaam, sprak over zijn prille ervaringen in, en motivatie voor, het onderwijs. Hieruit bleek wel hoe hij op zijn plek zit als leraar!

Een toegift was het optreden van drie bovenbouwleerlingen VWO van het vak Drama o.l.v. Annemarie van Esch. In het kader van muziektheater traden zij voor het eerst op met hun opdracht en werd er live gezongen en een moderne dans uitgevoerd.

Hierna kon er worden genoten  van een klein buffet en trad Camille de Valk, leerling van het Gymnasium, op als DJ Çava.

Gezien alle reacties die we op het stafbureau hebben ontvangen, kunnen we concluderen dat het een erg geslaagde middag is geweest en wil ik hierbij nogmaals de locatie Vries Robbéweg, en met name, Philip, Erik, Magda, Sonja, Ad, Wim en Hans hartelijk danken voor alle medewerking!

Foto’s tijdens deze middag zijn gemaakt door Jos Waltheer, werkzaam bij het Gymnasium . Deze zijn terug te vinden op het fotoalbum van deze site. Voor meer foto's kun je ook een kijkje nemen op www.camilledevalk.nl.

nj_rec_3 nj_rec_4 nj_rec_5 nj_rec_2

 

Annette van Lith
19 januari 2012

Zoeken

 

Actueel

Scripting & Design :: Web-X Internet 2014